Redaktionellt arbete

Skribent i Täby/ Danderyd

Texter som andas dig

Tycker du att det är svårt att hitta rätt ord? Vet du inte riktigt vad du ska fylla din webbsida med eller vad du ska skriva i nyhetsbrevet? Jag hjälper dig att skriva ny text, korrekturläsa texter och strukturera befintliga texter.

Jag erbjuder hjälp med:

  • Löpande redaktionellt arbete
  • Nya texter till webbsida, nyhetsbrev, presentationer
  • Strukturera informationsmaterial
  • Korrekturläsning
  • Granskning av befintliga texter


Kontakta mig


Kundcase

Sigicom

Sigicom behövde hjälp med att få en enhetlig dokumentation för sitt system. Jag har tagit fram nya texter men också omformulerat gamla texter så att de blev konsekventa. Fackliga texter har skrivits om till mer lättlästa, lättillgängliga texter. Sigicom har fått en ökad förståelse för systemet, en ökad effektivitet för kunderna och en snabbare användning för alla användare av systemet. Dokumentationen har till största del skett på engelska.

Popomax

Popomax behövde hjälp med sin kommunikation. Jag skrev text och satte ihop nyhetsbrev, uppdaterade hemsidan och gjorde mässmaterial. På så sätt fick de en kontinuerlig kommunikation med sina kunder. Jag såg att riktade nyhetsbrev med anpassat material till olika kundgrupper gjorde att fler öppnade och läste nyhetsbreven och på så sätt nåddes fler kunder. Det mässmaterial som jag satte ihop såg jag till att det följde den grafiska profilen och skapade en enhetlighet.

Säljcoachen

Säljcoachen behövde hjälp med att korrekturläsa alla texter och komma med input på struktur och upplägg till en e-utbildning. Det har gjort att säljcoachen har fått en tydlig struktur och en röd tråd i sin utbildning vilket gör det lättare för kunderna att följa den.


Välskriven text skapar förtroende

Att ha välskrivna professionella texter på hemsidan, nyhetsbrevet eller i en presentation skapar förtroende och ger ett professionellt intryck hos kunder. Jag erbjuder hjälp med korrekturläsning, granskning av befintlig text, redigering av text vad gäller rubriker, struktur med mera och jag skriver helt nya texter. Jag arbetar med olika typer av texter beroende på ert behov. Det kan vara texter till webbsidan, nyhetsbrev eller presentationer.

Hör av dig så berättar jag mer!
Kontakta mig


Nöjda kunder

Popomax

Sigicom

Säljcoachen

Megger

Retora

Strandås Gästgiveri


Bättre webbtexter

På webben är det viktigt att ha välskrivna texter, men där är det andra krav på texterna. Texterna behöver till exempel vara lättillgängliga och lätta att förstå. Mottagaren ska kunna hitta rätt information, ta till sig informationen och sedan göra det som avsändaren vill. Att ha tilltalande lockande rubriker gör att läsaren stannar kvar längre och lockas till vidare läsning. På webben gäller det även att inte ha för långa texter och lätta upp med till exempel en punktlista eller faktaruta.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett bra sätt att nå ut till kunder och påminna de om att ni finns och berätta vad ni erbjuder. Jag hjälper till att skriva texter och sätta ihop bild och text till nyhetsbrev.

Det finns många fördelar med att skicka nyhetsbrev:

  • Det leder trafik till er webbplats
  • Ni bygger ert varumärke
  • Ni kan målgruppsanpassa ert innehåll
  • Det är en utmärkt säljkanal