Redaktionellt arbete

Skribent i Täby/ Danderyd


Texter som andas dig

Tycker du att det är svårt att hitta rätt ord? Vet du inte riktigt vad du ska fylla din webbsida med eller vad du ska skriva i nyhetsbrevet? Jag hjälper er att skriva ny text, korrekturläsa texter och strukturera befintliga texter. Att ha välskrivna texter skapar förtroende hos läsaren. Det är även viktigt att texten fyller sitt syfte, riktar sig till rätt målgrupp och är lätt att ta till sig.
Min styrka är att jag har lång erfarenhet av att skriva, jag är bra på att ställa rätt frågor och jag är en mycket bra lyssnare.

Jag erbjuder

 • Löpande redaktionellt arbete
 • Nya texter till hemsida, nyhetsbrev, presentationer
 • Strukturera informationsmaterial
 • Korrekturläsning och granskning av befintliga texter
 • Nyhetsbrev

Kundcase

Sigicom

Sigicom behövde hjälp med att få en enhetlig dokumentation för sitt system. Vi har tagit fram nya texter men också omformulerat gamla texter så att de blev konsekventa. Fackliga texter har skrivits om till mer lättlästa, lättillgängliga texter. Sigicom har fått en ökad förståelse för systemet, en ökad effektivitet för kunderna och en snabbare användning för alla användare av systemet. Dokumentationen har till största del skett på engelska.

Popomax

Popomax behövde hjälp med sin kommunikation. Vi skrev text och satte ihop nyhetsbrev, uppdaterade hemsidan och gjorde mässmaterial. På så sätt fick de en kontinuerlig kommunikation med sina kunder. Vi såg att riktade nyhetsbrev med anpassat material till olika kundgrupper gjorde att fler öppnade och läste nyhetsbreven och på så sätt nådde vi fler kunder. Det mässmaterial som vi satte ihop såg vi till att det följde den grafiska profilen och skapade en enhetlighet.

Säljcoachen

Säljcoachen behövde hjälp med att korrekturläsa alla texter och komma med input på struktur och upplägg till en e-utbildning. Det har gjort att säljcoachen har fått en tydlig struktur och en röd tråd i sin utbildning vilket gör det lättare för kunderna att följa den.



Välskriven text skapar förtroende

Att ha välskrivna professionella texter på hemsidan, nyhetsbrevet eller i en presentation skapar förtroende och ger ett professionellt intryck hos kunder. Jag erbjuder hjälp med korrekturläsning, granskning av befintlig text, redigering av text vad gäller rubriker, struktur med mera och jag skriver helt nya texter. Jag arbetar med olika typer av texter beroende på ert behov. Det kan vara texter till hemsidan, nyhetsbrev eller presentationer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett bra sätt att nå ut till kunder och påminna de om att ni finns och berätta vad ni erbjuder. Jag hjälper till att skriva texter och sätta ihop bild och text till nyhetsbrev.

Det finns många fördelar med att skicka nyhetsbrev:

 • Det leder trafik till er webbplats
 • Ni bygger ert varumärke
 • Ni kan målgruppsanpassa ert innehåll
 • Det är en utmärkt säljkanal

Nöjda kunder

Popomax

 • Nya texter till hemsidan
 • Nyhetsbrev
 • Mässmaterial

Säljcoachen

 • Ny text till hemsidan
 • Korrekturläsning och ny text till e-utbildning

Retora

 • Löpande redaktionellt arbete
 • Ny text till hemsidan

Bättre webbtexter

På webben är det viktigt att ha välskrivna texter, men där är det andra krav på texterna. Texterna behöver till exempel vara lättillgängliga och lätta att förstå. Mottagaren ska kunna hitta rätt information, ta till sig informationen och sedan göra det som avsändaren vill. Att ha tilltalande lockande rubriker gör att läsaren stannar kvar längre och lockas till vidare läsning. På webben gäller det även att inte ha för långa texter och lätta upp med till exempel en punktlista eller faktaruta.

Löpande redaktionellt arbete

Jag erbjuder olika typer av textarbeten och även en helhetslösning av det redaktionella arbetet på ert företag. För att få en enhetlighet kan vi erbjuda en tjänst där jag hjälper till med text, fotografering, layout och innehåll.

Idag är det är viktigt att ha en lättnavigerad och välfungerande hemsida för alla företag. Kravet är även att sidan är uppdaterad och aktuell och att det händer saker på sidan. Det ska kanske finnas en blogg eller nyhetssida, man ska synas i sociala media och texten ska vara uppdaterad. Det kan vara svårt att hinna med om man har andra arbetsuppgifter som sina huvuduppgifter och det är där jag kommer in och hjälper er.