Integritetspolicy

Information till våra kunder om hantering av personuppgifter.

S2HC Sweden AB samt varumärkena Elin Sommerfeld Photography, ES Wedding samt ES Creative värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi säljer t ex inte dina personuppgifter vidare till andra företag. Den här personuppgiftspolicyn förklarar hur vi använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter och du är välkommen att höra av dig om du har några frågor. Kontakta Elin Sommerfeld på elin@sommerfeld.se eller 070 914 15 56.

 1. Vilka uppgifter sparas?
  Konsultarbete: Namn, email, telefonnummer, adress. Det som behövs för att fullgöra avtalet med kunden.
  Redaktionellt arbete: Namn, email, telefonnummer, adress. Det som behövs för att fullgöra avtalet med kunden.
  Fotografering: Namn, email, telefonnummer, adress, ålder, när fotograferingen ägde rum, vad kunden beställde samt fotografier.

 2. Varför sparas uppgifterna?
  Uppgifterna sparas för att företaget ska kunna fullgöra avtalet med kunden, ge bättre service till kunden samt i marknadsföringssyfte.

 3. Rättslig grund
  Den rättsliga grunden är rättslig förpliktelse, avtal och samtycke. Kunden har rätt att dra tillbaka samtycket och då slutar företaget att skicka marknadsföring till kunden.

 4. Ansvarig för uppgifterna?
  S2HC Sweden AB är ansvarig för uppgifterna.

 5. Hur länge sparas uppgifterna?
  Uppgifterna sparas i ett år efter avslutad kundrelation. Fotografier samt personuppgifter kopplade till dessa fotograferingar sparas enligt avtal.

 6. Rätt till registerutdrag
  Kunden har rätt att begära ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som finns sparade om hen.

 7. Korrigering av uppgifter
  Företaget är skyldig att rätta till uppgifter som är felaktiga, ofullständiga och missvisande.

 8. Uppgifterna lämnas inte vidare
  Uppgifterna lämnas inte vidare eller säljs inte till tredje part.